Podmínky pro členství v Ebuno


Abyste mohli používat Ebuno, přijměte prosím naše podmínkyEbuno Ebuno AB

Zásady ochrany osobních údajů

Ebuno AB, švédská společnost s organizačním číslem společnosti 559183-6027 („Ebuno","we","náš", nebo "us“), Odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno níže. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají vás, kteří si zaregistrujete účet a stanete se uživatelem Ebuno.

Záleží nám na vašem soukromí a vážíme si ho. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů vám proto chceme poskytnout informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující obecné účely:

Níže si můžete přečíst více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některá z vašich práv podle právních předpisů na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím naší e-mailové adresy [chráněno e-mailem] nebo nám zavolejte + 46 (0) 73 143 8750 . Naše poštovní adresa je Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Švédsko.  

Níže naleznete podrobnější informace o následujících tématech: 

Odkud shromažďujeme vaše osobní údaje a jste povinni nám osobní údaje poskytnout? 2

Kdo může získat přístup k vašim osobním údajům a proč? 2

Kde jsou vaše osobní údaje zpracovávány? 2

Jaká máte práva v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů? 3

Podrobný popis toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje 4

Pokud si zaregistrujete účet a stanete se uživatelem Ebuno 4

Pokud se účastníte průzkumů a / nebo her, poskytujeme 5

Pokud s námi komunikujete na sociálních médiích 7

Ostatní zpracovatelské činnosti 8

Vyvažování hodnocení zájmů 9

Odkud shromažďujeme vaše osobní údaje a jste povinni nám osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, například když si zaregistrujete účet a zodpovíte naše otázky týkající se profilování.

V některých našich otázkách týkajících se profilování můžete s námi sdílet citlivé osobní údaje (např. Údaje o vašem zdraví). Odpovědi na tyto otázky jsou dobrovolné a údaje, které s námi sdílíte, budeme zpracovávat, pouze pokud uvedete výslovné vyjádření souhlas .  

Obecně si můžete vybrat, zda nám chcete poskytnout své osobní údaje. V některých případech je však nutné, abyste nám poskytli osobní údaje, například zaregistrovali účet. Jaké přesné osobní údaje od vás požadujeme, naleznete v níže uvedených tabulkách ve vztahu k právním základům „plnění smlouvy“ a „právní povinnost“. Údaje, které od vás požadujeme, nikdy nejsou citlivými údaji.

Pokud nám neposkytnete určité požadované osobní údaje, nebudete se moci účastnit průzkumů nebo her, které poskytujeme, ani vytvořit a používat účet. Dále nebudeme schopni dodržovat zákon o účetnictví a účetnictví a vyřídit možné právní nároky.  

Kdo může získat přístup k vašim osobním údajům a proč?

Vaše osobní údaje primárně zpracováváme v Ebuno. V určitých případech však sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami v souladu s níže uvedeným.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, s kým sdílíme vaše osobní údaje, neváhejte nás kontaktovat. Naše kontaktní údaje najdete na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Bez ohledu na účel zpracování vašich osobních údajů budeme vaše osobní údaje sdílet s našimi dodavateli IT, kteří je budou zpracovávat naším jménem a podle našich pokynů, abychom zajistili dobrý a bezpečný provoz IT. Vaše osobní údaje sdílíme pouze s našimi dodavateli IT, pokud je to nezbytné k tomu, aby mohli plnit své povinnosti vůči nám podle smlouvy, kterou s nimi máme.

Pokud se účastníte průzkumů

Kde jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

My stejně jako naši zpracovatelé zpracováváme hlavně vaše osobní údaje v rámci EU / EHP. Když zpracováváme vaše osobní údaje mimo EU / EHP, děláme to proto, že náš partner, který nám pomůže přiřadit váš profil k průzkumům, které považujete za zajímavé a relevantní, vaše osobní údaje uloží mimo EU / EHP.

Když přenášíme vaše osobní údaje mimo EU / EHP, činíme tak buď na základě rozhodnutí Komise, standardních smluvních doložek nebo štítu na ochranu soukromí.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, s kým sdílíme vaše osobní údaje, neváhejte nás kontaktovat. Naše kontaktní údaje najdete na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů?

Podle platných právních předpisů o ochraně údajů máte podle okolností nárok na řadu různých práv, která jsou uvedena níže.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto práv nebo pokud chcete některá ze svých práv použít, můžete nás kontaktovat. Naše kontaktní údaje najdete na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Právo na informace a přístup

Máte právo získat a potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte také právo na jejich přijetí informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje  a získat kopii vašich osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo mít opraveny nepřesné osobní údaje a mít neúplné osobní údaje vyplněny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a omezení zpracování

Máte na to právo nechat vaše osobní údaje vymazat v určitých případech. Je tomu tak např. V případě, že osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a kde zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu a na základě vaší námitky zjistíme (viz níže pod Právo na námitku), že nemáme převažující zájem na jeho dalším zpracování.

Máte také právo nás požádat omezit naše zpracování vašich osobních údajů. Například když zpochybňujete přesnost osobních údajů, když jste vznesli námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo pokud je zpracování nezákonné, a nesouhlasíte s vymazáním vašich osobních údajů a místo toho chcete abychom omezili naše zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

V určitých případech máte právo na poskytnutí takových osobních údajů (týkajících se vás), které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo v určitých případech předat tyto osobní údaje jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů, pokud je použijeme pro marketingové účely.

Máte také právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na právním základě „Oprávněný zájem“. Situace, kdy při zpracování vycházíme z našeho oprávněného zájmu, jsou uvedeny v níže uvedených grafech a na konci těchto zásad ochrany osobních údajů si můžete přečíst více o našem hodnocení vyvážení zájmů. V některých případech můžeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, i když jste proti našemu zpracování vznesli námitku. To může být případ, pokud můžeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud je to za účelem stanovení, výkonu nebo obrany proti právním nárokům.

Právo na zrušení souhlasu

Máte právo daný souhlas kdykoli odvolat. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte na to právo podat stížnost u dozorového úřadu týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů.

Takovou stížnost lze podat u orgánu v členském státě EU / EHP, kde žijete, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Ve Švédsku je orgánem dohledu Švédský úřad pro ochranu údajů.

Podrobný popis toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje

Níže uvedená tabulka podrobně popisuje, proč zpracováváme vaše osobní údaje, jaké osobní údaje zpracováváme, zákonný základ pro zpracování a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme.

Pokud si zaregistrujete účet a stanete se uživatelem Ebuno

Chcete-li spravovat svůj účet

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Chcete-li vytvořit a umožnit vám bezpečně používat svůj účet, včetně komunikace s vámi ohledně vašeho účtu
 • Abychom vám poskytli výhody plynoucí z účtu, například umožňující vám spravovat nastavení a získat přístup k historii průzkumu
 • Chcete-li sledovat body, které získáte z různých vyplněných průzkumů
 • Vypočítat vaše hodnocení ve srovnání s ostatními uživateli Ebuno na základě vašich bodů

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní informace (e-mail)
 • PSČ a město
 • Rod
 • Datum narození
 • Počet vyplněných průzkumů a nasbírané body
 • Další informace, které se nám rozhodnete poskytnout, jako je poštovní adresa a telefonní číslo

Plnění smlouvy

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy týkající se vaší registrace na Ebuno.

Legitimní zájem

K plnění jakékoli smlouvy není nutné, abyste nám poskytovali informace o své poštovní adrese a telefonním čísle. Tyto informace se místo toho zpracovávají na základě našeho oprávněného zájmu zpracovávat vaše osobní údaje za účelem správy vašeho účtu.

 • Chcete-li sledovat, kdy jste odkázali přítele na Ebuno a kolik bodů nasbírali, aby vás odměnili dalšími body
 • Body, které sbíráte
 • Jméno přítele, kterého jste odkázali
 • Počet bodů, které váš přítel získal

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, abychom vás odměnili body navíc za nábor jednoho z vašich přátel do Ebuno.

Pokud jste doporučeným přítelem a zaregistrujete si účet, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě plnění smlouvy, viz výše.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme ukládat, dokud se nerozhodnete smazat svůj účet na Ebuno nebo dokud nebudete neaktivní po dobu 3 let.

Chcete-li spravovat svůj profil

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Klást vám otázky za účelem vytvoření profilu, který lze přiřadit k příslušným průzkumům
 • Poskytnout vám průzkumy, které odpovídají vašim zájmům a osobnostem
 • Chcete-li mít přehled o odpovědích, abyste byli odměněni body navíc

Odpověď na tyto otázky je volitelné a vy si sami vyberete, jaké informace s námi chcete sdílet.

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Informace o vaší domácnosti, vzdělání a povolání, automobilu, jídle a pití, koníčcích a zájmech, elektronice, počítačových hrách a videohrách, médiích, cestování a průzkumech, kterých se chcete zúčastnit
 • Informace o vašem etniku, kouření a tabákových návycích, zdravotní péči a případných dětech

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, které jste se rozhodli dát nám, abychom mohli vytvořit a spravovat váš profil.

Výslovný souhlas

Citlivé informace budou zpracovány na základě vašeho výslovného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Můžete také změnit některé z odpovědí, které jste dali na „Raději to nebudu deklarovat“.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme ukládat, dokud se nerozhodnete smazat svůj účet, dokud nebudete neaktivní 3 roky nebo dokud nezměníte své odpovědi na „Nechci to prohlašovat“. Pokud odvoláte svůj souhlas, okamžitě přestaneme ukládat vaše citlivé osobní údaje.

Pokud se účastníte průzkumů a / nebo her, které poskytujeme

Umožníte sladění vašeho profilu s příslušnými průzkumy

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Abychom mohli váš profil spojit s průzkumy, které považujete za relevantní a zajímavé, sdílíme informace s našimi partnery
 • Náš partner přiřadí váš profil ke společnostem, které mají průzkumy v rámci EU i mimo EU

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní informace (e-mail)
 • PSČ a město
 • Rod
 • Datum narození
 • Počet vyplněných průzkumů a nasbírané body
 • Další informace, které se nám rozhodnete poskytnout, jako je poštovní adresa a telefonní číslo
 • Další informace z profilovacích otázek, na které jste se rozhodli odpovědět

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje, abychom umožnili shodu vašeho profilu s průzkumy, které považujete za relevantní a zajímavé.

Výslovný souhlas

Citlivé informace budou zpracovány na základě vašeho výslovného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Můžete také změnit některé z odpovědí, které jste dali na „Raději to nebudu deklarovat“.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nebude dosaženo shody. Vaše citlivé osobní údaje přestaneme ukládat okamžitě, když odvoláte svůj souhlas nebo změníme vaše odpovědi na „Nechci to prohlašovat“.

Poskytovat průzkumy

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Abychom vám poskytli průzkumy, kterých se můžete účastnit
 • Abychom vám udělali body za každý průzkum, kterého se zúčastníte

Upozorňujeme, že vám poskytujeme příležitost účastnit se průzkumů, ale skutečné průzkumy jsou spravovány třetími stranami. Pokud se rozhodnete v průzkumu uvést své jméno nebo jakékoli další informace o sobě, může být průzkumná společnost schopna spojit vaše odpovědi s vámi jako s osobou. V takových případech se z průzkumné společnosti stane kontrolor. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zpracovávají vaše údaje, můžete kontaktovat příslušnou společnost.

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní informace (e-mail)
 • PSČ a město
 • Rod
 • Datum narození
 • Další informace, které se nám rozhodnete poskytnout, jako je poštovní adresa a telefonní číslo
 • Počet vyplněných průzkumů a nasbírané body
 • Informace, které jste nám poskytli prostřednictvím svého profilu

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat průzkumy, kterých se můžete účastnit.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nebude průzkum dokončen.

Poskytovat hry

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Poskytnout vám hry, které můžete hrát
 • Pro výpočet bodů po každé hře, kterou vyhrajete nebo prohrajete
 • Pro výpočet vašeho hodnocení ve srovnání s ostatními hráči

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Jméno a Příjmení
 • Počet bodů, které jste nasbírali
 • Počet bodů, které při hraní her vyhrajete nebo ztratíte

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů, abychom vám mohli hrát hry, které poskytujeme, získejte šanci vyhrát body navíc a uvidíte, jak si vedete ve srovnání s ostatními uživateli.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme ukládat, dokud se nerozhodnete smazat svůj účet nebo dokud nebudete neaktivní po dobu 3 let.

Spravovat výběr vašich bodů výměnou za dárkové karty

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Přeměnit získané body na dárkové karty
 • Abych vám poslal dárkový poukaz

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní informace (e-mail)
 • Počet vyplněných průzkumů a nasbírané body
 • Informace o tom, jakou dárkovou kartu si vyberete

Plnění smlouvy

Zpracování je nezbytné, abychom mohli splnit smlouvu týkající se vašeho členství v Ebuno, což znamená, že získáte body, které lze odebrat jako dárkové karty výměnou za účast v průzkumech.  

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat až do ukončení výběru.

Spravovat výběr vašich bodů výměnou za peníze PayPal

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Proměnit získané body na peníze PayPal
 • Abychom vám zaslali odměnu PayPal

Upozorňujeme, že za účelem přeměny vašich bodů na peníze PayPal sdílíme vaše osobní údaje s PayPal. Pokud chcete více informací o tom, jak PayPal zpracovává vaše data, můžete kontaktovat PayPal.

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní informace (e-mail)
 • Počet vyplněných průzkumů a nasbírané body
 • Informace o tom, jakou dárkovou kartu si vyberete

Plnění smlouvy

Zpracování je pro nás nezbytné k plnění smlouvy týkající se vašeho členství v Ebuno, což znamená, že za účast v průzkumech získáte body, které lze vybrat jako peníze PayPal.  

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme uchovávat až do ukončení výběru.

Pokud s námi komunikujete dále sociální média

Komunikovat s vámi na sociálních médiích

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Komunikovat s vámi na našem účtu sociálních médií (Facebook), např. Pokud s námi komunikujete na naší stránce
 • Informace z vašeho profilu na dotyčných sociálních médiích (uživatelské jméno a jakýkoli obrázek, který jste vybrali pro svůj účet)
 • Informace, které poskytnete na naší stránce

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje pro komunikaci s vámi na naší platformě sociálních médií.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budou odstraněny, pokud nás o jejich odstranění požádáte nebo pokud sami odstraníte obsah, ale jinak budeme osobní údaje ukládat na platformě sociálních médií až do dalšího upozornění.

Ostatní zpracovatelské činnosti

Poskytovat služby zákazníkům

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Odpovídejte a spravujte záležitosti týkající se služeb zákazníkům

 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní údaje, které uvedete v našem kontaktu
 • Další informace, které ohledně záležitosti poskytnete, např. Problém s funkcí

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zodpovězení a správy záležitostí zákaznických služeb.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let po vyřešení záležitosti týkající se služeb zákazníkům.

Zlepšit naše služby

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Zlepšit naše služby a funkce webových stránek na základě vaší zpětné vazby

Informace, které nám poskytnete, např .:

 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail)
 • Další informace, které nám poskytnete při zasílání zpětné vazby

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zpracování vaší zpětné vazby a zlepšování našich služeb.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let.  

Vyřizovat jakékoli nároky a práva

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Vyřizujte veškerá práva spotřebitelů, například vaše právo podávat stížnosti
 • Bráníme se proti nárokům a stížnostem
 • Uplatněte jakékoli nároky
 • Jméno a Příjmení
 • Kontaktní údaje, které jste se rozhodli použít, např. E-mailová adresa nebo telefonní číslo
 • Informace z naší komunikace s vámi v souvislosti s reklamací, např. Informace o příslušné rezervaci nebo informace o vašem pobytu

Zákonná povinnost

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme, tj. V souladu s právní povinností, které podléháme. 

Legitimní zájem

Náš oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje, abychom se bránili před možným právním nárokem a zahájili jakýkoli nárok.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud nebudeme zpracovávat stížnost, dokud nezpracujeme právo nebo po dobu trvání sporu.

Dodržovat právní předpisy v oblasti účetnictví a účetnictví

Jaké zpracování provádíme

Jaké osobní údaje zpracováváme

Náš zákonný základ pro zpracování

 • Ukládejte informace do účetnictví a účetnictví  
 • Jméno a Příjmení
 • Historie týkající se výběrů a provedených plateb
 • Další informace, které tvoří účetní záznamy

Zákonná povinnost

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme, tj. Účetní a účetní legislativa.

Doba skladování: Vaše osobní údaje budeme uchovávat až do sedmého roku po skončení kalendářního roku pro fiskální rok, kterého se osobní údaje týkají.

Vyvažování hodnocení zájmů

Jak jsme uvedli výše, pro některé účely zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho „oprávněného zájmu“. Provedením posouzení vyvážení zájmů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů jsme dospěli k závěru, že náš oprávněný zájem na zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy, která vyžadují ochranu vašich osobních údajů.

Pokud potřebujete další informace týkající se našeho posuzování vyváženosti zájmů, neváhejte nás kontaktovat. Naše kontaktní údaje najdete na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny společností Ebuno AB dne 2020.

 /

Co se týče CINT a Ebuno


Podmínky pro členství v panelu, účast na průzkumu a používání služeb

Datum poslední změny: 28 2018 února

Poslední revize: 28 2018 února

Definice

Při použití v těchto podmínkách mají následující termíny a výrazy následující význam.

"Aktivní účastník diskuse„Odkazuje na člena panelu, který se: (a) účastnil průzkumu, (b) jiného výzkumného programu; nebo (c) jiné části Služby, alespoň jednou za posledních dvanáct (12) měsíců; nebo d) alespoň jednou za posledních dvanáct (12) měsíců aktualizoval svůj profil nebo informace o členovi.

"Služba sledování průzkumu trhu„Označuje Službu přijímanou Uživatelem, která může sledovat online chování takového Uživatele, například webové stránky, na které Uživatel přistupuje, a online kampaně vystavené Uživateli pro účely průzkumu trhu, včetně průzkumu sledování reklamy.

"Rozhodné právo„Odkazuje na příslušné národní a / nebo místní zákony a předpisy.

"Klient“Označuje naše klienty, kterým poskytujeme služby.

"Obsah“Odkazuje na informace na našem webu, průzkumu, panelu nebo partnerském webu.

"Panel„Označuje skupinu jednotlivců, kteří souhlasili s pozváním k průzkumům trhu, jinými výzkumnými programy nebo jinými částmi služeb pro průzkum trhu a účastní se jich.

"Člen panelu„Označuje člena panelu.

"Vlastník panelu”Odkazuje na vlastníka panelu a webu panelu, jehož jste členem.

"Stránky panelu„Označuje web, na který se mohou jednotlivci zaregistrovat a stát se členy panelu.

"Partner”Odkazuje na jednoho z našich partnerů, včetně vlastníků panelů a dalších partnerů.

"Partnerský web„Označuje web, který provozuje jeden z našich partnerů.

"Účastník„Označuje osobu, která není členem panelu a je nasměrována k průzkumu, jinému výzkumnému programu nebo jiným částem služeb jedním z našich partnerů.

"Osobní údaje„Znamená jakoukoli informaci týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („Subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat nebo vysledovat, zejména odkazem na identifikátor, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými osobními nebo identifikačními informacemi. Osobní údaje mohou zahrnovat informace, jako je jméno, rodné číslo, datum a místo narození, rodné příjmení matky, biometrické záznamy, fotografie, zvukové záznamy nebo videozáznamy a další informace, které jsou s jednotlivcem spojeny nebo na ně mohou být navázány, například lékařské, vzdělávací , finanční a pracovní informace. (POZNÁMKA: Osobní údaje mohou být také označovány jako údaje umožňující zjištění totožnosti nebo PII.)

"Výzkumného programu“Odkazuje na jinou výzkumnou příležitost než na průzkum.

"Omezený obsah„Odkazuje na důvěrné a / nebo vlastnické informace, materiály, produkty a obsah náležející nám a / nebo vlastníkovi panelu, vlastníkovi průzkumu, klientovi, partnerovi a / nebo poskytovateli licence.

"Servis„Označuje námi poskytovanou službu, která vám jako členovi panelu nebo účastníkovi umožňuje účastnit se (a) panelu nebo průzkumu, (b) jiného výzkumného programu nebo (c) jakékoli jiné služby poskytované námi a používané vámi, jako je služba sledování průzkumu trhu.

"Podání„Odkazuje na všechny komentáře, zpětné vazby, návrhy, nápady a další informace, které odešlete nebo shromáždíme, když se účastníte panelu, odpovídáte na průzkum nebo jiný výzkumný program nebo používáte službu.

"Vlastník průzkumu„Odkazuje na vlastníka průzkumu, kterým je obvykle klient.

"Místo průzkumu„Odkazuje na web, na který odpovídáte a vyplňujete průzkum.

"Průzkumy“Odkazuje na průzkumy trhu, které jsme vám poskytli.

"Webové stránky třetích stran„Označuje webové stránky udržované a / nebo provozované třetími stranami.

"Uživatel”Odkazuje na vás jako na jednotlivce, když používáte Službu.

"Uživatelský obsah„Odkazuje na veškerý obsah, materiály, informace a komentáře, které používáte, nahráváte, zveřejňujete nebo odesíláte nebo které shromažďujeme, když používáte Službu, včetně informací získaných prostřednictvím služby pro sledování reklam, jako jsou údaje o vzorcích používání internetu.

"Vy","Vy sám","váš"A"Tvůj„Označuji vás jako jednotlivce.

"We","Us","Náš"A"cint“Odkazují na švédský subjekt Cint AB reg. Ne. 556559-8769.

1. Použitelnost; Dohoda

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky”) Platí navíc k jakékoli dohodě s vlastníkem panelu, jehož jste členem, jakož i ke konkrétním podmínkám, které mohou platit pro průzkum, jiný výzkumný program nebo jinou službu. Tyto podmínky se nepoužijí, pokud jsou v rozporu s podmínkami dohody mezi vámi a vlastníkem panelu nebo s konkrétními podmínkami poskytnutými majitelem panelu nebo klientem jako podmínka pro vaši účast v průzkumu nebo jiném výzkumném programu, pokud nicméně tyto další podmínky nesnižují naše práva ani nezvyšují naši odpovědnost stanovenou v těchto podmínkách.

2. Úvod

Účelem těchto podmínek je stanovit obecné podmínky pro vaše používání služeb, včetně vaší účasti v průzkumech, panelu nebo jiných výzkumných programech.

Spravujeme vztah mezi vlastníkem průzkumu a vlastníkem panelu a jednáme jménem vlastníka panelu. Jsme také dodavatelem platforem, poskytujeme členům panelu příležitosti účastnit se průzkumů, dalších výzkumných programů a využívat další služby.

Kromě výše uvedeného můžeme také spravovat pobídky. Podrobnosti týkající se takového pobídkového schématu jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

3. Způsobilost členství v panelu

Členství v panelu je obecně otevřeno jednotlivcům, kteří splňují požadavky na členství, mimo jiné včetně požadavků na minimální věk a požadavků na geografické umístění. Požadavky na členství v panelu se mohou lišit podle konkrétního panelu a určuje je vlastník panelu. Souhlasem s tím, že se stanete členem panelu, souhlasíte s přijímáním pozvánek k účasti v průzkumech, výzkumných programech nebo jiných službách, a to jak od vlastníka panelu, kterého jste požádali o členství v panelu, od ostatních vlastníků panelu. Členství v panelu můžete kdykoli odhlásit, viz níže část 12 „Zásady odhlášení“.

V rámci každého panelu povolujeme pouze jednoho člena panelu na jedinečnou e-mailovou adresu.

4. Registrace panelu

Abyste se mohli stát členem panelu, musíte se zaregistrovat na webu panelu a poskytnout o sobě určité informace. Informace, které poskytnete, musí být pravdivé, správné a úplné. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat váš přístup ke Službě nebo účast v průzkumu nebo jiném výzkumném programu, pokud poskytnete informace, nebo máme důvod se domnívat, že informace, které jste poskytli, nejsou pravdivé, správné a úplné.

Členství v panelu je osobní a může ho využívat pouze osoba, která se zaregistruje k členství v panelu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti veškerých uživatelských informací a hesel a jste zodpovědní za jakékoli použití, ať už autorizovaného nebo neautorizovaného, ​​vašeho členského účtu.

5. Podmínky účasti v průzkumu, jiném výzkumném programu nebo jiných službách

Pokud se účastníte průzkumu, jiného výzkumného programu nebo jiné služby a / nebo používáte náš web, web průzkumu nebo web panelu, jste povinni dodržovat tyto podmínky, jakož i jakékoli další podmínky, které se vztahují na vaše účast, včetně jakékoli dohody mezi vámi a vlastníkem panelu nebo podmínek uplatňovaných klientem nebo partnerem.

Účastí v průzkumu, jiném výzkumném programu nebo jiné službě souhlasíte s poskytováním pravdivých, správných a úplných informací o sobě. Pokud poskytnete informace nebo máme důvod se domnívat, že informace, které jste poskytli, nejsou pravdivé, správné a úplné, nemusíte mít nárok na průzkum, jiný výzkumný program nebo jinou službu, a proto nedostanete žádnou pobídku pro vaši účast. Vlastník panelu může dále ukončit vaše členství s tím výsledkem, že se nebudete moci účastnit žádných dalších průzkumů nebo jiných výzkumných programů.

Jste odpovědní za akce a komunikaci prováděnou nebo přenášenou z vašeho účtu.

6. Používání Služeb

Účast na průzkumu, jiné výzkumné službě nebo používání jiné služby je dobrovolná. Služby jsou určeny pro osobní a nekomerční použití a vyhrazujeme si právo měnit, upravovat, omezovat nebo blokovat přístup ke všem nebo jakýmkoli částem Služeb bez předchozího upozornění.

Můžeme kdykoli odmítnout poskytovat Služby komukoli podle našeho vlastního uvážení.

Berete na vědomí, že ke Službám přistupujete, používáte je a / nebo se jich účastníte jako nezávislý dodavatel a těmito podmínkami nejsou zamýšleny ani vytvářeny žádné vztahy agentur, partnerství, společných podniků, zaměstnanců a zaměstnavatelů.

7. Neoprávněné použití

Souhlasíte s tím, že:

(a) narušit, narušit zabezpečení nebo jinak zneužít Službu nebo náš web, web průzkumu, web panelu, web partnera nebo jakékoli služby, systémové zdroje, účty, servery nebo sítě připojené k průzkumu nebo přístupné prostřednictvím průzkumu nebo web průzkumu nebo přidružené nebo odkazované stránky;

(b) používat pavouky, roboty nebo jiné techniky automatického dolování dat ke katalogizaci, stahování, ukládání nebo jiné reprodukci nebo distribuci dat nebo obsahu dostupného v souvislosti se Službou nebo jiným způsobem manipulovat s výsledkem průzkumu;

(c) podniknout jakékoli kroky k ovlivnění našeho webu, průzkumu, panelu nebo partnerského webu nebo používání těchto stránek jednotlivcem, mimo jiné včetně přetížení nebo „zhroucení“ webu;

(d) odesílat nebo přenášet jakékoli viry, poškozená data nebo jakýkoli jiný škodlivý, rušivý nebo destruktivní kód, soubor nebo informace, zejména spyware, malware a trojské koně;

(e) shromažďovat jakékoli osobní údaje ostatních uživatelů služeb;

(f) zasílat nevyžádané e-maily, jako jsou propagační akce a reklamy na produkty nebo služby;

(g) otevírat, používat nebo udržovat více než jeden (1) členský účet v panelu;

(h) používat nebo se pokoušet používat účet jiného uživatele bez povolení nebo vytvořit účet s falešnou identitou;

(i) pokusit se získat neoprávněný přístup na náš web, průzkum, web průzkumu, web panelu, partnerský web nebo části průzkumu, náš web, web průzkumu, web panelu nebo partnerský web, které jsou omezeny obecný přístup;

(j) falšovat nebo maskovat vaši skutečnou identitu;

(k) zarámovat část (části) našeho webu, průzkumného webu, panelového webu nebo partnerského webu a zobrazit jej na jiném webu nebo médiu nebo změnit vzhled jakéhokoli průzkumného webu, panelového webu nebo partnerského webu;

(l) vytvářet odkazy z webových stránek na náš web, web průzkumu, web panelu nebo partnerský web nebo na služby bez našeho předchozího písemného souhlasu;

m) zveřejňovat nebo předávat jakýkoli výhružný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický, oplzlý, skandální nebo pobuřující materiál nebo obsah;

(n) používat jakoukoli faul; hrubý nebo obscénní jazyk na našem webu, v průzkumu nebo na průzkumu, panelu nebo partnerském webu;

(o) zapojit se do jakékoli podvodné činnosti, mimo jiné včetně urychlení Průzkumů, provádění stejného Průzkumu více než jednou, zadávání nepravdivých informací během procesu registrace, předávání nepravdivých nebo nepravdivých údajů Průzkumu, uplatnění nebo pokus o uplatnění pobídek prostřednictvím falešné nebo podvodné prostředky, neoprávněná manipulace s Průzkumy as ohledem na používání služby sledování reklam přístup na webové stránky nebo online kampaně s jediným úmyslem poskytnout nepravdivý dojem o vašem online chování;

(p) zpětně analyzovat jakýkoli aspekt Služby nebo činit jakékoli kroky, které by mohly odhalit nebo prozradit zdrojový kód, nebo obejít nebo obejít opatření nebo ovládací prvky používané k zákazu, omezení nebo omezení přístupu na jakoukoli webovou stránku, obsah nebo kódy, pokud to není výslovně povoleno příslušným zákonem;

(q) zapojit se do jakýchkoli trestných nebo nezákonných činů, které mohou být spojeny s naším webem, průzkumem nebo webem průzkumu, stránkovým panelem nebo partnerským webem;

(r) používat Omezený obsah v rozporu s těmito Podmínkami; nebo

(s) povzbuzovat a / nebo radit jakékoli osobě, včetně členů panelu, účastníků nebo kteréhokoli z našich zaměstnanců, aby se dopustili jednání v rozporu s podmínkami.

8. Omezený obsah

Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály, včetně, bez omezení, všech konceptů, textu, návrhů, grafiky, kreseb, fotografií, videoklipů, hudby a zvuků a všech ochranných známek, značek služeb a obchodních názvů použitých v průzkumu, jiném výzkumném programu nebo jiné služby a / nebo na našem webu, průzkumném webu, panelovém webu nebo partnerském webu a jejich výběru a uspořádání podléhají právům duševního vlastnictví, mimo jiné autorským právům, ochranným známkám a patentům nebo právu žádat o jejich registrace kdekoli na světě, držená námi nebo licencovaná námi, vlastníkem průzkumu, vlastníkem panelu, partnerem nebo jinými třetími stranami, které jsou příslušným vlastníkem takového omezeného obsahu.

Když používáte službu nebo se účastníte průzkumu, jiného výzkumného programu nebo jiné služby, můžete být vystaveni omezenému obsahu. K Omezenému obsahu vám nejsou poskytována žádná práva a všechna práva duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena. Není vám udělena žádná licence na používání, odhalování, stahování, kopírování, distribuci nebo reprodukci (mimo jiné zveřejňování na jakémkoli webu, sociálních médiích nebo blogech) Omezený obsah nebo předmět Omezeného obsahu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že k vám bude zjištěno jakékoli neoprávněné použití Omezeného obsahu, mohou být podniknuty právní kroky. Tímto jste informováni a berete na vědomí, že budeme plně spolupracovat se všemi žádostmi třetích stran o zveřejnění (mimo jiné včetně zveřejnění vaší identity) související s tvrzeními, že jste použili omezený obsah v rozporu s těmito podmínkami, které považujeme za legitimní.

Můžete se účastnit pouze průzkumu, jiného výzkumného programu, jiných služeb a / nebo používat náš web, průzkumový web, panelový web nebo partnerský web způsobem, který neporušuje naše duševní vlastnictví ani práva třetích stran. práva.

9. Uživatelský obsah

Jste zodpovědní za veškerý uživatelský obsah. Jste také zodpovědní za získání, kde je to relevantní, souhlasů, souhlasů a / nebo oprávnění třetích stran pro vaše a naše používání vašeho uživatelského obsahu. Uživatelský obsah, včetně fotografií, zvukových záznamů nebo videozáznamů, lze považovat za osobní údaje. Váš uživatelský obsah se může stát veřejně přístupným a sdíleným s třetími stranami, mimo jiné včetně našich klientů, klientů našich klientů, vlastníků průzkumů, vlastníků panelů, partnerů a poskytovatelů služeb třetích stran. Zajistíte, aby uživatelský obsah neobsahoval obsah ani materiál chráněný autorskými právy ani ochrannou známkou žádné třetí strany, včetně zvuku, videa, obrázků nebo podoby kohokoli jiného než vy, pokud jste nezískali souhlasy, souhlasy a / nebo povolení od takových osob třetí strany požadované pro vaše a naše používání takového uživatelského obsahu. Za používání jakéhokoli uživatelského obsahu našimi, našimi partnery nebo našimi klienty nedostanete žádnou náhradu.

Používáním, nahráváním, zveřejňováním, předkládáním nebo povolováním shromažďování (takového povolení, které se považuje za udělené na základě vašeho souhlasu s těmito podmínkami a používáním příslušné služby) uživatelského obsahu v souvislosti se službami, nám tímto udělujete věčné, neodvolatelné, neomezené , přenositelné, sublicencovatelné, celosvětové, bez licenčních poplatků, práv a licencí na úpravy, kopírování, přenos, publikování, zobrazování, vytváření odvozených děl, reprodukci, úpravy, distribuci a jiné použití vašeho uživatelského obsahu podle našeho vlastního uvážení. Nebudete dostávat žádnou kompenzaci za váš uživatelský obsah nebo naše používání, pokud to není výslovně dohodnuto.

Nesete výhradní odpovědnost za to, že zajistíte, že váš uživatelský obsah a naše používání podle těchto podmínek neporuší práva duševního vlastnictví žádné třetí strany. Nekontrolujeme a nemůžeme kontrolovat veškerý uživatelský obsah a nepřijímáme žádnou odpovědnost za váš uživatelský obsah. Máme právo, nikoli však povinnost, mazat, odstraňovat nebo upravovat váš uživatelský obsah, což podle našeho výhradního uvážení považujeme za: (a) porušení těchto podmínek; b) porušovat práva duševního vlastnictví; nebo (c) být hrubý, pomlouvačný, obscénní nebo jinak nepřijatelný.

10. Zásady týkající se pobídkových programů založených na bodech

Pokud odpovíte na průzkum a úspěšně ho dokončíte, zúčastníte se jiného výzkumného programu nebo jiné služby, můžete získat body, které lze v našem motivačním programu vyměnit za různé odměny nebo hotovost. Pro získání bodů nemusíte nic kupovat. Získané body jsou osobní a nelze je převést na nikoho jiného. Vaše body budou platné a vyměnitelné po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců poté, co bude váš účet neaktivní. Jakékoli body nebo pobídky, které jste nevyužili, můžeme odvolat.

Na začátku průzkumu, jiného výzkumného programu nebo jiné služby obdržíte informace o počtu bodů, které můžete získat. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za daňové důsledky nebo povinnosti, které mohou nastat v důsledku vydaných nebo uplatněných bodů nebo pobídek. Pokud porušíte podmínky, můžete přijít o všechny body nebo pobídky, které jste získali. Nepřijímáme vůči vám žádnou odpovědnost ve vztahu k bodům, které jste získali.

11. Aktualizace profilu

Členové panelu souhlasí s tím, že budou aktualizovány své členské profily. Člen panelu může aktualizovat, opravovat a / nebo mazat informace obsažené v jeho členských profilech: (a) přístupem ke svému členskému účtu panelu; nebo (b) zaslání e-mailu příslušnému týmu služeb člena panelu pro příslušný panel.

12. Zásady odhlášení

Členové panelu se mohou kdykoli odhlásit z používání kterékoli nebo všech Služeb (mimo jiné z přijímání pozvánek k průzkumu, informačních bulletinů nebo komunikace): (a) podle postupů odhlášení popsaných na příslušných stránkách panelu nebo souvisejících webech nebo obsažených v e-mailu od nás; nebo (b) zasláním e-mailu týmu služeb člena našeho panelu zde

Vyvineme přiměřené úsilí, jak to vyžaduje zákon nebo nařízení, abychom odpověděli na každou e-mailovou žádost v rozumné lhůtě po obdržení. Po ukončení Služeb budou kontaktní informace člena panelu odstraněny ze všech komunikačních nebo kontaktních seznamů vztahujících se k ukončeným Službám. Vezměte prosím na vědomí, že dokončení odstranění může trvat několik dní a během této doby můžete od nás dostávat zprávy, které byly vytvořeny nebo zkompilovány před vaším odhlášením.

13. odkazy

V souvislosti s tím, jak používáte Službu, můžete být schopni propojit se nebo se připojit na Web třetí strany. Vezměte prosím na vědomí, že nepodporujeme žádné webové stránky třetích stran ani produkty, služby nebo příležitosti inzerované, nabízené prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran nebo v souvislosti s nimi. Pečlivě si prosím přečtěte všechny zásady a podmínky vztahující se na takové webové stránky třetích stran.

14. Komunikace s námi

Veškerá komunikace (kromě osobních údajů) a uživatelský obsah, který jste nám zaslali nebo přenesli elektronickou poštou nebo jiným způsobem nebo jinak shromáždili, budou považovány za vaše nedůvěrné a nechráněné informace, pokud výslovně neurčíte jinak buď před, nebo současně s vaším předložením nebo svolením nám shromažďovat takovou komunikaci a uživatelský obsah. Souhlasíte s tím, že veškerou takovou komunikaci a uživatelský obsah můžeme používat podle našeho vlastního uvážení.

15. Soukromí

Při podávání žádosti o členství v panelu, používání služby nebo jiné komunikace s námi nebo vlastníkem panelu mohou být zpracovávány vaše osobní údaje. Informace o postupech společnosti Cint v oblasti ochrany osobních údajů a zpracování vašich osobních údajů najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů účastníka výzkumu zde.

16. dementi

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše účast v průzkumu, jiném výzkumném programu a používání Služby a procházení našeho webu, průzkumného webu, panelového webu nebo partnerského webu je na vaše výhradní riziko a odpovědnost. V plném rozsahu povoleném zákonem to my, naši klienti, vlastníci průzkumů, vlastníci panelů, partneři nebo jiné třetí strany a naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, agenti, poskytovatelé obsahu a poskytovatelé licencí třetí strany neposkytovat žádné záruky, výslovné, předpokládané ani zákonné, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, že účast v průzkumu nebo používání služby, našeho webu, webu průzkumu, panelu panelu nebo partnerského webu bude být nepřerušovaný nebo bez chyb. V plném rozsahu povoleném zákonem to my, naši klienti, vlastníci průzkumů, vlastníci panelů, partneři nebo jiné třetí strany a naši a jejich příslušní ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, agenti, poskytovatelé obsahu a poskytovatelé licencí třetí strany neposkytovat žádné záruky, výslovné, předpokládané ani zákonné, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu jakýchkoli informací nebo služeb poskytovaných prostřednictvím průzkumu nebo našeho webu, průzkumového webu, panelu Web nebo Partnerský web, jiný než jak je výslovně stanoveno v těchto Podmínkách.

17. Omezení odpovědnosti

V ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NESMÍME BÝT MY, KTERÉ MAJÍME VLASTNÍKY, VLASTNÍKY PANELŮ NEBO PARTNERŮ, TŘETÍCH STRAN, NEBO ŘEDITELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, AKCIONÁŘŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ, DODAVATELŮ, DODAVATELŮ, JIŽ ODPOVĚDÍ, , PRO JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI, SLUŽBA, NAŠE STRÁNKA, PRŮZKUM, PANELOVÁ STRÁNKA, PARTNERSKÁ STRÁNKA NEBO ZA JAKÉKOLI PŘEDKLÁDÁNÍ NEBO JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, PUNITIVNÍ, NÁHODNÉ, SPOLEHLIVÉ, PŘÍKLADNÉ NEBO VÝMĚNNÉ ŠKODY, ZTRÁTY ZISKŮ, ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY, KDYŽ JSME BĚHEM NEBEZPEČÍ NA PRAVDĚPODOBNOST NEBO MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Omezení odpovědnosti a zřeknutí se odpovědnosti v těchto podmínkách platí bez ohledu na formu jednání, ať už ve smlouvě, záruce, deliktu, kvazi deliktu, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiného deliktu, a přetrvává zásadní porušení nebo porušení nebo selhání základní účel smlouvy nebo selhání výhradního opravného prostředku.

18. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že plně a účinně odškodníte, budete hájit a držet nás, vlastníky průzkumů, vlastníky panelů a partnery a další související třetí strany, včetně ředitelů, funkcionářů, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů, přidružených společností, nástupců nebo nabyvatelů, neškodných vůči a proti jakýmkoli škodám, výdajům, závazkům a ztrátám jakéhokoli druhu, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících, ať už přímo nebo nepřímo, z jakéhokoli porušení podmínek, které způsobíte.

19. Změny

Tímto si vyhrazujeme právo dle našeho výhradního uvážení provádět změny těchto podmínek. Doporučujeme vám tyto podmínky průběžně kontrolovat. Váš souhlas získáme před změnami takové povahy, že je nutný nebo vyžadovaný souhlas. U změn, které nevyžadují souhlas, vaše další používání služeb, přístup k nim a / nebo účast na nich znamená a bude představovat váš souhlas s těmito podmínkami v platném znění.

20. Dodržování platného práva

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete vždy odpovídat příslušným zákonům, když budete odpovídat na průzkum, účastnit se jiného výzkumného programu nebo jinak používat službu.

21. Pozastavení, ukončení a deaktivace

Kromě jakýchkoli a všech dalších dostupných opravných prostředků můžeme bez předchozího upozornění pozastavit a / nebo ukončit vaše používání a přístup ke Službě nebo vaše členství v panelu, pokud porušíte tyto podmínky nebo v případě, že Službu používáte nezákonným způsobem nebo jinak jednáte způsobem, který je podle našeho výhradního uvážení pro nás, vlastníka průzkumu, vlastníka panelu nebo partnera, nepřijatelný. Pokud ukončíme vaše právo používat Službu a / nebo pokud je vaše členství v panelu ukončeno: (a) ztrácíte všechna práva, nároky a podíly a / nebo všechny nevyplacené odměny, pobídky nebo ceny účinné po ukončení ; (b) Vaše členství v panelu bude okamžitě zrušeno; (c) Váš přístup ke Službě a její používání bude okamžitě ukončen; a (d) nebude vám umožněno účastnit se žádných budoucích průzkumů nabízených prostřednictvím služby.

Dále si vyhrazujeme právo deaktivovat váš účet členství v panelu: (a) pokud již nejste aktivním účastníkem panelu; (b) pokud v naší e-mailové komunikaci s vaším e-mailovým účtem obdržíme oznámení o tvrdém odrazu nebo selhání dodávky; nebo (c) pokud obdržíme oznámení „plná schránka“, odpovězte třikrát (3) v naší e-mailové komunikaci na váš e-mailový účet.

V případě deaktivace, ukončení ze strany vás nebo ukončení námi ztrácíte jakékoli pobídky, které jste získali.

22. Oddělitelnost a postoupení

Pokud je z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude se takové ustanovení nebo ustanovení považovat za oddělitelné od zbytku těchto podmínek a zbytek těchto podmínek bude vykládán a interpretován bez odkazu na nevymahatelný termín.

Tyto Podmínky nesmíte přiřadit bez našeho předchozího písemného souhlasu, který může být podle našeho výhradního uvážení zadržen. Souhlasíte s tím, že můžeme tyto podmínky kdykoli postoupit komukoli.

23. Rozhodné právo, jurisdikce a právní místo

Jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli otázek týkajících se jejich existence, platnosti nebo ukončení, budou postoupeny švédskému okresnímu soudu (Sw. Stockholms tingsrätt) a budou se řídit a vykládat v souladu se švédskými zákony, bez s ohledem na jakoukoli zásadu volby práva (ať už ve Švédsku nebo v jakékoli jiné jurisdikci), která by mohla stanovit použití zákonů jiné jurisdikce.Oznámení o ochraně osobních údajů účastníka výzkumu Cint

Datum poslední změny: 28 2018 února

Poslední revize: 28 2018 února

Toto oznámení o ochraně osobních údajů definuje, jak společnost Cint AB („Cint“) používá (shromažďuje, ukládá, používá a zveřejňuje a jinak používá) vaše osobní údaje („osobní údaje“, které mohou být také označovány jako osobně identifikovatelné informace nebo „PII“) a další informace popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, ať už jste členem panelu („člen panelu“) panelu vlastněného jedním z našich vlastníků panelů („vlastníci panelů“), nebo jste účastníkem („účastník“) zaměřeným na průzkum další program průzkumu trhu od jednoho z našich klientů („Klienti“) nebo Partners („Partneři“). Vaše účast se může také řídit oznámením o ochraně osobních údajů jednoho z našich vlastníků panelu.

Společnost Cint je usazena v EU a informace v tomto oznámení o ochraně osobních údajů vycházejí z obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (2016/679) nebo GDPR, které poskytuje vysoký standard v oblasti ochrany osobních údajů. V závislosti na tom, kde žijete, však mohou platit i další zákony a předpisy o ochraně soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na obyvatele všech zemí světa.

Cint zavede a bude udržovat obchodní postupy, které jsou v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, a způsobí to u svých přidružených společností.

KDO JE CINT?

Cint poskytuje globální online platformu pro výzkum a postřehy, která propojuje vlastníky panelu s výzkumníky trhu, značkami a členy panelu a účastníky výzkumu za účelem sdílení názorů a údajů spotřebitelů. Cint se sídlem ve Stockholmu ve Švédsku má pobočky ve velkých městech po celé Evropě, Severní Americe a asijsko-pacifické oblasti.

Jednotlivci se podílejí na průzkumu trhu na platformě Cint buď prostřednictvím členství v panelu jednoho z našich vlastníků panelů, nebo prostřednictvím jednoho z našich partnerů, kteří směrují účastníky k průzkumu nebo jinému programu průzkumu trhu. Členové panelu a účastníci se účastní průzkumů nebo jiných programů průzkumu trhu za účelem získání a uplatnění odměn a pobídek za jejich účast.

Vlastníci a partneři panelu Cint, kteří směrují účastníky průzkumů nebo jiných programů průzkumu trhu, jsou správci údajů, kteří určují účely a prostředky pro zpracování osobních údajů. Společnost Cint bude zpracovávat vaše osobní údaje jako zpracovatel údajů pouze na žádost správce údajů.

Vaše osobní údaje mohou být použity pro řadu účelů, které jsou vysvětleny níže spolu s příklady kategorií osobních údajů pro každý účel. Konkrétní podrobnosti o použití osobních údajů mohou být dále popsány v rámci průzkumu nebo jiného programu průzkumu trhu. Pokud byste chtěli více informací, můžete nás kdykoli kontaktovat, jak je popsáno v "KONTAKTUJTE NÁS" níže.

CINT CHRÁNÍ VAŠI SOUKROMÍ

Registrace a účast v panelu vlastněném jedním z našich vlastníků panelů podléhá podmínkám společnosti Cint. Můžete najít Cintovy podmínky zde.

Vaše účast v průzkumu nebo jiném programu průzkumu trhu je zcela dobrovolná a používání vašich osobních údajů společností Cint se provádí s vaším souhlasem. Průzkumy a další programy průzkumu trhu spravované klienty, partnery nebo jinými třetími stranami společnosti Cint a údaje shromážděné v souvislosti s těmito průzkumy a jinými programy průzkumu trhu nepodléhají tomuto oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost Cint se zavazuje k ochraně soukromí osobních údajů. Společnost Cint se snaží přizpůsobit své postupy v oblasti ochrany soukromí platným zákonům, kodexům a předpisům a kodexům standardů příslušných asociací pro průzkum trhu a průzkum veřejného mínění, mimo jiné včetně ESOMAR (www.esomar.org) a Insights Association (www.insightsassociation.org).

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE Sbírány?

Vaše osobní údaje budou vždy shromažďovány spravedlivými a zákonnými prostředky pro konkrétní účely. Například společnost Cint může shromažďovat vaše osobní údaje, když se zaregistrujete u panelu některého z našich vlastníků panelu nebo se ho zúčastníte, vyplníte průzkum, zúčastníte se jiného programu průzkumu trhu nebo automatizovanými prostředky nebo jinými způsoby popsanými v dokumentu "JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJÍ AUTOMATIZOVANÉ TECHNOLOGIE?" níže.

Společnost Cint shromažďuje osobní údaje pouze pro účely průzkumu trhu.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY A ZPRACOVÁNY?

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a další podobné informace. Cint může shromažďovat osobní údaje přímo od vás, pokud je dobrovolně poskytnete společnosti Cint, nebo může Cint získat osobní údaje od našich vlastníků panelů, klientů nebo společností zabývajících se průzkumem trhu, kteří získali souhlas účastníka. Pro členy panelu panelu jednoho z našich vlastníků panelu bude Cint shromažďovat údaje v souladu s jejich pokyny.

Společnost Cint může také získat osobní údaje od vlastníků databází, kteří nás ujistili, že jejich databáze zahrnuje pouze jednotlivce, kteří souhlasili se zahrnutím a sdílením svých osobních údajů. Nakonec může Cint shromažďovat a používat osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou telefonní seznamy.

Cint může čas od času shromažďovat citlivé osobní údaje, které mohou v závislosti na zemi, ve které žijete, zahrnovat rasový nebo etnický původ, zdravotní záznamy, finanční informace, politické názory a náboženské či filozofické přesvědčení. Pokud společnost Cint shromáždí vaše citlivé osobní údaje, získá vždy váš výslovný souhlas.

Můžete také odesílat, nahrávat nebo přenášet obsah nebo materiál, včetně fotografií, videí nebo jiného podobného nebo souvisejícího obsahu nebo materiálu, který může zahrnovat vaše osobní údaje, například při účasti v průzkumech nebo jiných programech průzkumu trhu. Tyto osobní údaje mohou být použity a zveřejněny způsobem popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a neměly by zahrnovat zvuk, video, obrázky ani podobu někoho jiného než vás.

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY A ZPRACOVÁNY?

Společnost Cint může shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje z různých důvodů, včetně:

Vezměte prosím na vědomí, že obdržení e-mailové komunikace může být požadavkem vaší účasti v našich průzkumech nebo jiných programech průzkumu trhu. Z odběru těchto e-mailů se můžete odhlásit odhlášením z průzkumů nebo jiných programů průzkumu trhu.

Společnost Cint vždy zajišťuje, že je povoleno zpracovávat vaše osobní údaje. Cint to obvykle provádí získáním vašeho souhlasu, avšak v omezených případech může Cint ke zpracování osobních údajů použít zákonnou podmínku.

Pokud platí zákonná podmínka umožňující společnosti Cint zpracovávat vaše osobní údaje a vy odvoláte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, nemusí to nutně znamenat, že společnost Cint přestane zpracovávat vaše osobní údaje, protože může mít například zákonnou povinnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro některé účely, např. uchovávat kopie obchodních transakcí po dobu minimálně sedmi let.

JAKÉ INFORMACE Sbírají AUTOMATIZOVANÉ TECHNOLOGIE?

Cint může určité informace shromažďovat automaticky. V závislosti na zemi, ve které žijete, mohou být tyto informace považovány za osobní údaje. Mezi tyto informace patří mimo jiné informace o vašem zařízení a možnostech zařízení, mimo jiné včetně operačního systému zařízení, dalších aplikací ve vašem zařízení, informací o souborech cookie, IP adresy, poskytovatele sítě zařízení, typu zařízení, časového pásma, stav sítě, typ prohlížeče, identifikátor prohlížeče, jedinečné identifikační číslo zařízení (například identifikátory pro analytiku nebo reklamu), ID uživatele poskytovatele sítě (číslo, které vám jednoznačně přidělil váš poskytovatel sítě), adresa MAC (Media Access Control), mobilní reklama identifikátor, umístění a další informace, které lze samostatně nebo v kombinaci použít k jedinečné identifikaci vašeho zařízení. Specifická technologie je uvedena níže:

Cookies:

Cookie je jednoduše malý textový soubor obsahující informace o uživateli, které jsou umístěny webovou stránkou do počítače nebo zařízení uživatele. Společnost Cint umisťuje soubory cookie do vašeho počítače nebo zařízení pro účely průzkumu a dalších programů kontroly průzkumu trhu a prevence podvodů.

Společnost Cint může také používat sledovací soubory cookie, značky a skripty ke sledování určitých informací o vás na základě vaší aktivity na našem webu nebo na webech třetích stran. Společnost Cint může tyto informace použít k určení, zda jste viděli, klikli nebo jinak interagovali s online reklamou nebo propagací, na které Cint pracuje, aby pomohla vyhodnotit jednoho z našich výzkumných klientů. Na základě vašeho souhlasu vás společnost Cint může také vybrat do průzkumu nebo jiného programu průzkumu trhu, kde budou soubory cookie použity k vystavení konkrétní reklamě nebo propagačním akcím před provedením průzkumu nebo jiné aktivity programu průzkumu trhu k vyhodnocení takové konkrétní reklamy nebo propagace.

S vaším souhlasem mohou klienti nebo partneři společnosti Cint také ukládat soubory cookie do vašeho počítače nebo zařízení a používat tyto soubory cookie, značky a skripty ke sledování určitých informací o vaší aktivitě na určitých webech. Klienti nebo partneři společnosti Cint mohou tyto informace použít pro různé aktivity průzkumu trhu.

Pokud si přejete, můžete se rozhodnout nesouhlasit s cookies nebo se rozhodnout nepřijímat cookies úpravou nastavení ochrany osobních údajů vašeho webového prohlížeče tak, aby po ukončení webových stránek nebo po zavření prohlížeče soubory cookie odstranily. Můžete také nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie. Neposkytnutí souhlasu, odstranění souborů cookie nebo blokování souborů cookie vás může vyloučit z účasti v průzkumech nebo jiných programech průzkumu trhu nebo negativně ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost. Informace o tom, jak odhlásit soubory cookie, naleznete v části s názvem "JAK ODSTOUPÍM?"

Společnost Cint používá soubory cookie vždy s vaším souhlasem.

Pokud se chcete dozvědět více o cookies používaných společností Cint, klikněte prosím zde.

Identifikátory mobilní reklamy:

Identifikátor mobilní reklamy je řetězec čísel a písmen, který identifikuje jednotlivý smartphone nebo tablet. V systému iOS se mobilní identifikátor reklamy nazývá „Identita pro inzerenty“ (IDFA, zkráceně IFA). V systému Android je identifikátor mobilní reklamy GPS ADID (nebo ID služby Google Play pro Android). Cint může shromažďovat identifikátory mobilní reklamy nebo je získat od partnera. Cint může používat identifikátory mobilní reklamy v našich programech průzkumu trhu nebo ke sdílení vašich údajů s klienty nebo partnery. Na základě vašeho souhlasu vás společnost Cint může také vybrat do průzkumu nebo jiného programu průzkumu trhu, kde budou identifikátory mobilní reklamy použity k vystavení konkrétní reklamě nebo propagačním akcím před provedením průzkumu nebo jiné aktivity programu průzkumu trhu pro vyhodnocení takové konkrétní reklamy nebo propagační akce.

Společnost Cint bude shromažďovat nebo získávat identifikátory mobilní reklamy pouze s vaším souhlasem.

Webové majáky:

Webový maják (také známý jako značka, jasný gif nebo 1 × 1 pixel) se skládá z malého řetězce kódu, který je vložen do webové stránky nebo e-mailu. Může nebo nemusí to být viditelný grafický obrázek spojený s webovým majákem a obrázek je často navržen tak, aby splýval s pozadím webové stránky nebo e-mailu.

Společnost Cint může v našich e-mailových zprávách používat webové majáky, aby pomohla určit, zda jsou naše zprávy otevřeny, a ověřit případná kliknutí na odkazy v e-mailu nebo v průzkumu reklamy nebo webu, aby zjistila, zda si účastník prohlížel reklamy nebo jiný online obsah, který Cint měří . Cint a naši autorizovaní zástupci mohou propojit osobní údaje s webovými majáky pro provozní a výzkumné účely.

Údaje o zeměpisné poloze:

Cint může shromažďovat informace o geografickém umístění z vašeho počítače nebo zařízení. Společnost Cint může použít vaše údaje o geografické poloze k prevenci podvodů nebo k průzkumu trhu, mimo jiné včetně reklamního výzkumu nebo jiných aktivit zaměřených na průzkum trhu. Společnost Cint získá váš souhlas, pokud shromáždí nebo použije vaše informace o geografickém umístění.

Digitální otisky prstů:

Společnost Cint může ke shromažďování určitých údajů o vás a / nebo vašem počítači či zařízení používat technologii digitálních otisků prstů. Tato data mohou zahrnovat osobní údaje, jako je IP adresa, a jiné než osobní údaje, jako je operační systém počítače nebo číslo verze prohlížeče. Tato technologie vytváří jedinečný počítačový identifikátor, který lze použít k prevenci podvodů nebo k identifikaci a sledování vaší účasti v průzkumu nebo jiném programu průzkumu trhu a omezení účasti v souladu s požadavky konkrétního průzkumu nebo jiného programu průzkumu trhu.

Informace o sociálních médiích:

Může vám být také nabídnuta možnost účastnit se průzkumů a dalších programů průzkumu trhu prostřednictvím platforem sociálních médií nebo s nimi. Pokud se rozhodnete účastnit se průzkumů nebo jiných programů průzkumu trhu prostřednictvím nebo s platformami sociálních médií, může Cint s vaším souhlasem shromažďovat určité profilové informace uložené ve vašem účtu platformy sociálních médií.

Soubory protokolu:

Cint automaticky shromažďuje a ukládá určité informace během průzkumu a účasti na dalším programu průzkumu trhu. Naše servery automaticky zaznamenávají informace, které váš prohlížeč odesílá, kdykoli navštívíte webovou stránku. Tyto protokoly serveru mohou obsahovat informace, jako je váš webový požadavek, adresa internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více cookies, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč. Tyto informace jsou pravidelně mazány jako součást běžných rutin údržby.

Informace, které Cint shromažďuje od třetích stran:

Společnost Cint může získávat osobní údaje, informace o chování a / nebo demografické údaje od třetích stran, mimo jiné včetně platforem pro správu dat, reklamních sítí, kanceláří informačních služeb, dalších dodavatelů průzkumu trhu a / nebo platforem sociálních médií. Společnost Cint může používat osobní údaje, údaje o chování a / nebo demografické údaje přijaté od těchto třetích stran k různým účelům, mimo jiné včetně ověřování údajů, přidávání údajů, vývoje marketingových poznatků, účelů detekce podvodů.

S kým Sdílí CINT OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Cint neposkytne vaše osobní údaje žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, pokud to nevyžaduje zákon, jak je dále uvedeno níže.

Pokud průzkum nebo jiný program průzkumu trhu nebo jiná činnost zahrnuje zpřístupnění osobních údajů třetí straně, společnost Cint bude sdílet vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. Pokud se shromážděné údaje použijí pro statistické modelování k lepšímu pochopení trendů a preferencí mezi konkrétními skupinami nebo cílovými skupinami v obecné populaci, pouze omezené sdílené osobní údaje budou použity pouze pro účely průzkumu trhu a opět pouze s vaším souhlasem.

Společnost Cint může sdělit vaše osobní údaje, profilovací údaje nebo jiná výzkumná data třetím stranám následujícím způsobem:

Společnost Cint může licencovat určité omezené osobní údaje třetím stranám (např. Datovým zprostředkovatelům, agregátorům dat atd.) Pro účely průzkumu trhu, mimo jiné včetně licencování dat na úrovni jednotlivce a / nebo agregované úrovně (např. Produktu a / nebo činnost v oblasti nákupu nebo používání služeb, údaje o návštěvnosti webových stránek, historie vyhledávání na internetu atd.) za účelem vývoje informací o publiku a / nebo podobných modelů za účelem prodeje těchto údajů zákazníkům třetí strany za tímto účelem provádění analytiky a poskytování marketingových informací. Tyto informace mohou být sdíleny pomocí cookie (ID cookie), identifikátoru mobilní reklamy, e-mailové adresy nebo jiným způsobem. Po provedení podobného modelování nebo agregace jsou osobní údaje odstraněny.

Kromě toho mohou být identifikační informace a informace shromážděné automatizovanými prostředky poskytovány třetím stranám, mimo jiné včetně klientů, partnerů, agentů a / nebo prodejců za účelem identifikace respondentů pro opětovné kontaktování průzkumů nebo komunikace, odhalování podvodů a / nebo prevence, porovnávání databází, ověřování dat, přidávání dat, kódování, segmentace dat a odměny, pobídky a / nebo loterie nebo služby související s propagací.

Společnost Cint může uchovávat osobní údaje nebo identifikovatelné informace o stroji, aby uspokojila vaše požadavky a / nebo obchodní požadavky společnosti Cint. Cint si například může ponechat e-mailovou adresu účastníků, kteří se odhlásili, aby zajistili, že Cint vyhoví jakémukoli takovému přání. Veškeré uchovávání osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Cint bude opět sdílet vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem.

Sbírá CINT INFORMACE OD DĚTÍ?

Cint vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí do věku, kdy je vyžadován souhlas rodičů. Pokud se Cint dozví, že Cint neúmyslně shromáždil osobní údaje od dítěte mladšího věku, než je vyžadován souhlas rodičů, Cint tyto osobní údaje vymaže z naší databáze.

JAKÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY SE PROVÁDĚJÍ CINT, KTERÝ POMÁHÁ ZABEZPEČIT VÁŠ OSOBNÍ ÚDAJE

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité. V souladu s tím Cint zavedl přiměřené technické, fyzické a administrativní záruky na ochranu informací, které Cint shromažďuje. K přístupu k vašim osobním údajům jsou oprávněni pouze ti zaměstnanci, kteří potřebují přístup k vašim informacím, aby mohli plnit své povinnosti.

Přes ochranná opatření, která Cint implementuje, nejsou přenosy přes internet a / nebo mobilní síť zcela bezpečné a Cint nezaručuje bezpečnost online přenosů. Společnost Cint není odpovědná za žádné chyby jednotlivců při zadávání osobních údajů společnosti Cint.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Cint nebude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro účely zpracovatelské činnosti nebo na základě vaší autorizace. Toto období může být také založeno na smluvních závazcích společnosti Cint nebo některého ze smluvních závazků našeho vlastníka nebo partnera vůči vám, příslušných promlčecích lhůt (pro uplatnění nároků) nebo podle platných zákonů.

VAŠE PRÁVA

Máte právo kontrolovat, opravovat nebo mazat své osobní údaje podle příslušných zákonů a předpisů. Konkrétně:

Chcete-li uplatnit některá ze svých práv, můžete nás s takovou žádostí kontaktovat pomocí

kontaktní údaje uvedené v "KONTAKTUJTE NÁS" níže.

Po obdržení žádosti od jednotlivce se Cint pokusí poskytnout požadované informace do 30 dnů za předpokladu, že požadavek je takový, na který lze v daném časovém rámci přiměřeně reagovat. Pokud je zapotřebí více času, Cint vás na to upozorní do třiceti dnů.

V určitých situacích však Cint nemusí být schopen poskytnout přístup k některým osobním údajům. K tomu může dojít, když:

Pokud Cint popře žádost fyzické osoby o přístup k jejím osobním údajům, sdělí jí fyzickou osobu, proč byla odmítnuta.

JAK ODSTOUPÍM?

Vaše rozhodnutí zúčastnit se průzkumu nebo jiného programu průzkumu trhu, odpovědět na jakoukoli konkrétní otázku průzkumu nebo poskytnout osobní údaje, včetně citlivých osobních údajů, bude vždy respektováno.

Můžete si vybrat, zda se zúčastnit konkrétního průzkumu nebo jiného programu průzkumu trhu, či nikoli, odmítnout odpovídat na určité otázky nebo účast kdykoli ukončit. Pokud však neposkytnete určité informace nebo se plně nezúčastníte konkrétního průzkumu, může vám to bránit v získávání pobídkových odměn nebo účasti v budoucích určitých výzkumných studiích. Další informace o pobídkách naleznete v Podmínkách společnosti Cint kliknutím zde.

Členové panelu jednoho z našich vlastníků panelu, kteří se již nechtějí účastnit průzkumů, jiných programů průzkumu trhu nebo být předmětem používání automatizovaných technologií nebo jiných aktivit, včetně souborů cookie, se mohou odhlásit na stránce Nastavení ochrany osobních údajů portálu člena pro panel, do kterého patříte. Na stránku Nastavení ochrany osobních údajů se dostanete také kliknutím na odkazy pro odhlášení v pozvánkách na průzkum. Nakonec nás členové panelu a účastníci mohou kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části „KONTAKTUJTE NÁS“ níže.

PŘESHRANIČNÍ POLITIKA

Cint ukládá data v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP). Jako globální organizace však může společnost přidružená k Cint nebo poskytovatel služeb, který není přidruženým členem, shromažďovat, zpracovávat, ukládat nebo přenášet vaše osobní údaje mimo vaši původní zemi.

(EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP):

Právní subjekty společnosti Cint mimo EU a EHP uzavřely vnitropodnikové dohody o ochraně údajů pomocí standardních smluvních doložek připravených Evropskou komisí. Společnost Cint má uzavřeny smlouvy s poskytovateli služeb a dalšími poskytovateli služeb, které vyžadují, aby smluvní strany respektovaly důvěrnost vašich osobních údajů a nakládaly s evropskými osobními údaji v souladu s příslušnými evropskými zákony o ochraně údajů.

Ruská Federace:

V souladu s právními předpisy Ruské federace o ochraně údajů Cint shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje občanů Ruské federace v Ruské federaci a až následně je předává do EU nebo EHP.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na naše průzkumy a další programy průzkumu trhu, nikoli na jakýkoli jiný produkt nebo službu. Naše průzkumy nebo jiné programy průzkumu trhu mohou obsahovat odkazy na řadu webů třetích stran, o nichž se Cint domnívá, že mohou nabídnout užitečné informace. Zásady a postupy, které zde Cint popisuje, se na tyto webové stránky nevztahují. Společnost Cint doporučuje, abyste si pečlivě přečetli oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásady každého webu, který navštívíte, abyste získali informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů, zabezpečení, shromažďování a distribuce dat. Účastí v kterémkoli z našich průzkumů nebo jiných programů průzkumu trhu nebo na kterémkoli z našich webových stránek po jakékoli změně oznámení o ochraně osobních údajů nám svobodně a konkrétně dáváte souhlas se shromažďováním, používáním, přenosem a zveřejňováním vašich osobních údajů způsobem uvedeným v těchto aktuální oznámení o ochraně osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Cint si velmi váží vašeho názoru a zpětné vazby. Pokud chcete zkontrolovat, opravit nebo smazat vaše osobní údaje nebo máte dotazy, komentáře nebo návrhy, nebo pokud se chcete odhlásit z našich průzkumů nebo jiných programů průzkumu trhu nebo máte dotazy týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás:

E-mailem na adrese: [chráněno e-mailem]

Nebo poštou na:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Švédsko

POZOR: Důstojník pro dodržování zásad ochrany osobních údajů


Pokud jde o průzkumy Pollfish

Tento web používá webový plugin Pollfish. Pollfish je online průzkumová platforma, prostřednictvím které může kdokoli provádět průzkumy. Pollfish spolupracuje s vývojáři aplikací pro smartphony a vlastníky webových stránek, aby měli přístup k uživatelům těchto aplikací / webových stránek a adresovali jim dotazníky z průzkumů. Tato webová stránka používá a povoluje soubory cookie Pollfish. Když se uživatel připojí k tomuto webu, Pollfish zjistí, zda je uživatel způsobilý pro průzkum. Údaje shromážděné společností Pollfish budou spojeny s vašimi odpověďmi na dotazníky, kdykoli Pollfish odešle takové dotazníky oprávněným uživatelům. Úplný seznam údajů, které společnost Pollfish obdržela prostřednictvím tohoto webu, si prosím pečlivě přečtěte podmínky respondentů Pollfish umístěné na adrese https://www.pollfish.com/terms/respondent. Používáním této webové stránky přijímáte tento dokument zásad ochrany osobních údajů a dáváte tímto svůj výslovný souhlas s umístěním souboru cookie Pollfish do vašeho systému a se zpracováním výše uvedených údajů společností Pollfish. Dále jste informováni, že můžete kdykoli zakázat provoz Pollfish pomocí „odhlašovací sekce“ Pollfish dostupné na webových stránkách Pollfish nebo deaktivací „cookies třetích stran“ v nastavení vašeho prohlížeče. Ještě jednou vás zveme, abyste si zkontrolovali podmínky používání respondenta Pollfish, pokud si přejete získat podrobnější pohled na fungování Pollfish funguje.

JABLKO, GOOGLE A AMAZON NEJSOU SPONZOREM ANI NEJSOU V ŽÁDNÉM ZPŮSOBU ZAPOJENI DO TÉTO SOUTĚŽE / Žrebování. ŽÁDNÉ VÝROBKY JABLKA SE NEPOUŽÍVAJÍ JAKO CENY.